Normy i certyfikaty

 

Tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentacji związanej z normami, certyfikatami i aprobatami robót budowlanych lub produktów:

  • Normy krajowe, unijne, ISO,
  • Certyfikaty,
  • Aprobaty,
  • Dokumentacja jakościowa,
  • Karty materiałowe,
  • Dane i specyfikacje techniczne.