Sektor publiczny i transport

Inwestycje w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej kluczem do rozwoju każdej gospodarki

Sprawna, rozwinięta i nowoczesna sieć komunikacyjna stanowi kręgosłup gospodarczy każdej gospodarki, a dotyczy to szczególnie dzisiejszych realiów gospodarki globalnej, która wymaga coraz większego i coraz bardziej intensywnego transportu ludzi i towarów nie tylko pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, miastami czy regionami, ale również pomiędzy różnymi krajami a nawet kontynentami. Tak jak i w przypadku innych branż, tak i w tym przypadku poziom wymiany technologii, rozwiązań i systemów stosowanych w branży drogowej, kolejowej czy telekomunikacyjnej jest wyższy niż kiedykolwiek indziej, i cały czas rośnie. W związku z tym nasza firma oferuje tłumaczenia dokumentacji takiej jak:

 • ​​​​​​Studia wykonalności linii kolejowych, tramwajowych, dróg kołowych
 • Specyfikacje techniczne kolejowe, drogowe, obiektowe i infrastruktury towarzyszącej
 • Opisy projektowe
 • Rysunki techniczne
 • Karty materiałowe, certyfikaty i aprobaty urządzeń i materiałów
 • Dokumentacja techniczna urządzeń SRK
 • Dokumentacja taboru kolejowego
 • Dokumentacja urządzeń automatyki bezpieczeństwa pociągów
 • Dokumentacja przetargowa
 • Dokumentacja odbiorowa
 • Wszelkie inne dokumenty powiązane