Branże

 

 

BUDOWNICTWO I ENERGETYKA

Mamy doświadczenie w tłumaczeniu dokumentacji technicznej takiej jak specyfikacje techniczne, studia wykonalności, opisy projektowe, rysunki techniczne, karty materiałowe, dokumentacja techniczno-ruchowa, dokumentacja odbiorowa, certyfikaty, aprobaty materiałowe, i inne. Dowiedz się więcej

 

FINANSE I BANKOWOŚĆ

Tłumaczenia treści takich jak sprawozdania i raporty finansowe, strategie finansowe. Dowiedz się więcej

 

MEDYCYNA, CHEMIA I BIOTECHNOLOGIA

Tłumaczenia katalogów produktów i urządzeń medycznych takich jak protezy, sprzęt medyczny, karty materiałowe produktów medycznych i chemicznych, dokumentacja z dziedziny chemii przemysłowej, chemii organicznej, i wiele innych. Dowiedz się więcej

 

PRODUKCJA I AUTOMATYKA

Tłumaczenia dokumentacji maszyn, urządzeń i systemów produkcyjnych, takich jak wtryskarki obrabiarki, prasy hydrauliczne, systemy automatyzacji produkcji, itp.. Dowiedz się więcej

 

SEKTOR PUBLICZNY I TRANSPORT

Tłumaczenia studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, dokumentacji technicznej takiej jak specyfikacje techniczne, opisy projektowe, rysunki techniczne oraz dokumentacja odbiorowa w dziedzinie inwestycji dotyczących transportu drogowego i torowego. Dowiedz się więcej