Produkcja i automatyka

Rosnąca automatyzacja sektora produkcyjnego

Istotna rola sektora produkcyjnego w światowej gospodarce jest ściśle powiązana z jego rosnącą automatyzacją, co sprawia że technologia produkcji i automatyzacji ciągle zyskuje na wartości i znaczeniu. Śledzenie szybkiego postępu zmian w technologii produkcji i automatyzacji wymaga coraz to nowych opracowań i dokumentacji, a my jesteśmy w stanie zapewnić specjalistów o odpowiedniej wiedzy do ich tłumaczenia. Dzięki ciągłemu zaangażowaniu w projekty z dziedziny urządzeń i systemów produkcyjnych jesteśmy w stanie śledzić najnowsze zmiany technologiczne w tej branży na bieżąco pod kątem realizacji kolejnych zleceń tłumaczeniowych. Zajmujemy się między innymi tłumaczeniem dokumentacji takiej jak:

  • Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
  • Systemy zapewnienia jakości
  • Opisy procedur
  • Karty materiałowe, certyfikaty i aprobaty
  • Specyfikacje techniczne
  •  Instrukcje BHP

​​​​​

 ​​​​

 ​​​