Finanse i bankowość

Wzrost skali i znaczenia dokumentacji finansowej

Skala i tempo zmian występujących na rynkach finansowych oraz wyzwania z nimi związane wymagają odpowiednio szybkich i kompleksowych działań ze strony instytucji finansowych, podmiotów gospodarczych i organów administracji państwowej. Zdajemy sobie sprawę z tempa w jakim funkcjonuje dzisiejszy sektor finansowy, dlatego też do terminowej realizacji zleceń przywiązujemy nie mniejszą uwagę niż do jakości wykonywanych usług. Coraz bardziej intensywne globalne sprzężenie zarówno instytucji jak i rynków finansowych sprawia, że należycie wykonywane tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentacji stają się coraz bardziej istotnym elementem tego rynku. Nasza firma oferuje usługi w zakresie tłumaczenia dokumentów takich jak:

  • ​​​​​​Sprawozdania finansowe
  • Audyty finansowe i wewnętrzne
  • Wnioski o dotacje ze środków UE
  • Analizy i prognozy finansowe
  • Raporty gospodarcze
  • Treści korporacyjne - komunikaty wewnątrzfirmowe, procedury, corporate governance
  • Korespondencja wewnętrzna i zewnętrzna
  • Wszelkie treści powiązane

​​​​​​