Budownictwo i energetyka

Wieloletnie doświadczenie w sektorze budowlano-energetycznym

Pozyskiwanie nowych technologii, rozwiązań czy też wdrażanie coraz to nowszych, dostosowanych do zmieniających się warunków procedur, w coraz większym stopniu polega na współpracy i komunikacji międzynarodowej niż na krajowej. Dzisiejsza branża budowlana i energetyczna stanowi element szerokiej struktury gospodarczej o zasięgu globalnym, którego istotną cechą jest stała i intensywna międzynarodowa wymiana informacji, technologii czy też specjalistycznej wiedzy, czyli tzw. "know-how". Z tego też względu rzetelne i precyzyjne tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentacji stanowi coraz bardziej istotny element tej struktury gospodarczej o coraz bardziej międzynarodowym charakterze. FOREFRONT zapewnia wysoki poziom tłumaczeń, które wykonywane są przez osoby od lat związane z branżą techniczną, znające specyfikę i wymagania dzisiejszego sektora budowlano-energetycznego.

Nasza oferta obejmuje między innymi tłumaczenie dokumentacji takiej jak:

  • Studia wykonalności
  • Opisy projektowe
  • Rysunki techniczne
  • Specyfikacje techniczne
  • Karty materiałowe
  • Aprobaty i certyfikaty
  • Dokumentacja jakościowa
  • Dokumentacja odbiorowa
  • Dokumentacja przetargowa