Prezentacje i treści korporacyjne

 

Tłumaczenia prezentacji oraz treści korporacyjnych wszelkiego rodzaju, na przykład:

  • Korespondencji wewnątrzfirmowej,
  • Komunikatów pracowniczych,
  • Stron internetowych,
  • Materiałów reklamowych,
  • Instrukcji i procedur korporacyjnych,
  • Wszelkich innych tekstów i dokumentów korporacyjnych.